Interaktiv artbestämning av vilda växter i Norden

digiflora.se finns funktioner för interaktiv artbestämning av nordiska örter, ris, buskar, träd, gräs, halvgräs och kärlkryptogamer, omfattande ca 2000 arter. Denna bestämningsnyckel är tänkt att användas som en sökmotor och inte som en traditionell nyckel. Bestämning av art utförs genom sökning av en karaktärsdatabas med hjälp av en interaktiv nyckel. De olika artbeskrivningarna fås sedan via länkning mot beskrivningar på nätet. Namn på växter kan visas på svenska, danska, finska, norska, isländska och engelska.

Bestämningsnyckeln är tänkt att ge svar på frågor som: Vad heter växten? Vad är namnet på växten? Vad är detta för blomma?

Digiflora.se tillhandahåller en sökfunktion för att hjälpa till att svara på det. I enkla menyer kan man beskriva färg, form, storlek och andra observerbara karaktärer på växten och få en lista av växter som det skulle kunna vara. I listan visas länkar, illustrerade med bilder, över tänkbara växter, ordnade efter hur väl dessa funnits överensstämma med de gjorda valen. Genom att välja bland dessa kan man sen få fram information om växterna från ett antal olika informationskällor som finns tillgängliga på Internet, så man kan avgöra om det är den just växten. På detta sätt bildar digiflora.se en sorts interaktiv flora på nätet.

Innehållet har huvudsakligen baserats på information från Anderberg, Anderberg, Den Virtuella Floran och Mossberg Stenberg, Den nya nordiska floran. Namngivning av arter har normerats enligt Checklista över Nordens kärlväxter version 2004-01-19. Illustrationer har hämtats med tillstånd från Biopix och ett antal andra källor på nätet.